CO JE TO KVANTOVÁ TERAPIE neboli TKDM?

TKDM je zkratka pro TECHNIKU KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXU. Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si, důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT i TKDM osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických a psychických, které brání v plnohodnotném prožívání života. Osvobozením se od bolesti a strachu se staneme svobodní, a to nejen v pohybu, rozhodování, ale ve všem, co se našeho života týká.

CO JE TO POKLEPÁVÁNÍ neboli EFT?

 

EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, volně, ale výstižně přeloženo jako TECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY. Poklepávání je jednoduchá metoda, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuru, NLP a moderní psychologii. Díky ní je možné pracovat jak s problémy fyzické problémy (bolesti), tak psychické problémy (strachy, závislosti, fóbie, finanční těžkosti, mezilidské vztahy …).

„Poklepávání na určité body na těle může vypadat na první pohled zvláštně. Opravdu by mohlo jít o      převratný způsob léčení? Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, odpověď zní ano. Metodu vyzkoušely tisíce lidí a  „na vlastní kůži“ se přesvědčily, že skutečně funguje.“ Nick Ortner

Je to metoda, která se ve světě řadí mezi vysoce uznávané techniky, spadající do oboru energetická psychologie, užívaná odborníky na poli psychologie, psychiatrie, medicíny, koučů i životního poradenství.

„Myslím, že to je nádherné. Něco tak jednoduchého, co opravdu funguje.“ Loise L. Hay

Celková úspěšnost EFT se dnes uvádí na cca 90%.

 

VÝHODY METODY EFT :

 • je nebolestivá
 • je rychlá, obvykle pocítíte úlevu hned nebo do několika dnů po sezení (pokud se problém skládá z více aspektů, na to je potřeba konzultací více)
 • má dlouhodobé výsledky, dojde-li k odstranění všech aspektů problému, výsledek je trvalý
 • nepoužívá žádné pomůcky ani lékyčasto pomohla i tam, kde všechny ostatní metody selhaly

 

 

 

EFT pomáhá odstranit:

 • strachy a fóbie
 • fyzické bolesti a problémy
 • závislosti, nadváha, kouření
 • alergie
 • výkonnost, práce, finance
 • nízké sebevědomí
 • vztahové problémy
 • dětské problémy
 • ženské problémy
 • stres, úzkost, panika, deprese
 • traumata, PTSD
 • vážné a chronické choroby
 • kožní problémy
 • problémy se zvířaty