VĚČNÝ STRAŠÁK PŘIJETÍ ZODPOVĚDNOSTI

VĚČNÝ STRAŠÁK PŘIJETÍ ZODPOVĚDNOSTI. Často kolem sebe slýchám pojem ZODPOVĚDNOST jako něco velmi negativního. Něco, co je úzce spjato se strachem, strachem z budoucnosti, strachem převzetí zodpovědnosti za své činy. Brrrrr, z tohoto výkladu může trochu mrazit, ale jen pokud přijmeme historicky to, co do nás celá staletí bylo vkládáno. Nikdy v historii nebyla zodpovědnost spojována s radostí ze svých činů, s vášnivou zvědavostí,  ale rovnou s pocity viny v různých podobách. Novodobé tajemství? Již tomu tak není, být nemusí. Záleží jen na nás, jak se to rozhodneme vnímat. Jestli jako nějakého strašáka, který je spojen se strachem z nezdaru, z neúspěchu nebo jako možnost vykročit možná do neznáma, ale vlastníma nohama. A pokud nepřehodnotíme náš přístup, že odpovědni jsme za sebe jen my sami, nikdo jiný (ne stát, ne rodiče, ne partner), těžko přijmeme, že pocit vlastní zodpovědnosti může přinášet řadu příjemných pocitů, může výrazně podporovat naše sebevědomí. Co takhle rovnice ZODPOVĚDNOST = vědomí toho, že si svobodně volíme své záměry a cíle sami =  dovolujeme si žít naše sny a cíle = rozhodujeme se na základě nás samých (ne pro ostatní, ne pro zalíbení se či souhlas ostatních, ne pro získání pozornosti ostatních, …), protože nám naše volba přináší radost = přijetí zodpovědnosti = opuštění závislosti na ostatních = svoboda A ať se stane na základě našich rozhodnutí cokoliv, výsledek bude třeba i jiný, než jsme očekávali, nedívejme se na něho jako na problém. Pohleďme na něho očima dítěte, jako na nově vzniklou situaci, která si hledá řešení opět v nás samých. Na základě našeho nejlepšího svědomí, našich hodnot, ne na základě pocitů viny, trapnosti či jiných negativních emocí a vzorců chování, které žijeme jen proto, aby někdo jiný...

MUŽ A ŽENA (dominance a poddajnost)

  MUŽSKÁ A ŽENSKÁ ENERGIE Již delší dobu se chystám na toto téma napsat článek, když narazím na tento. Naprosto mi mluví z duše, proto přeposílám dál a děkuji autorce, že mi ulehčila práci 🙂   TARA SPRINGETT: VAŠE SPŘÍZNĚNÁ DUŠE Vyrůstala jsem v šedesátých letech a stejně jako většinu dívek té doby i mě učili, že mohu dělat cokoli, co muži chtějí, pokud sama chci. Učitelé i rodiče si tehdy užívali nově nabyté svobody a s radostí vštěpovali děvčatům, že jsou stejně dobrá jako kluci a že mezi pohlavími není žádný podstatný rozdíl. Jakkoli byly nové myšlenky té doby osvobozující, vykreslovaly pouze část celkového obrazu a zadělaly tak ženám i mužům na spoustu nových problémů. Pravda je taková, že ačkoli v každém člověku pracují energie obou pohlaví, mezi muži a ženami existují podstatné rozdíly. Hluboké důvěře v naši ženskou složku a její svobodné vyjadřování nás tehdy neučili. A přestože muži se naučili respektovat ženy v mužských rolích, často neumějí ocenit ženskost silné ženy a zároveň si užívat vlastní mužnosti. Chceme-li žít v opravdu šťastném vztahu, musíme si být jisti svou vlastní identitou, cítit se v ní dobře a zároveň umět ocenit opačné pohlaví. Není prostě možné zažít opravdovou milostnou vášeň bez toho, aby žena plně vyjádřila svou ženskou energii a muž svou mužskou. Oba protiklady se potřebují stejně, jako dřevo potřebuje kyslík, aby mohlo hořet. Jen společně mohou zažehnout milostná vzplanutí. Stejná dynamika platí i pro milostné vztahy mezi páry stejného pohlaví – i tady jeden z partnerů přináší víc ženské energie, zatímco ten druhý mužské. Nejlépe se o mužské a ženské energii přemýšlí jako o nadání nebo...