BYL JEDNOU JEDEN STRACH 2

BYL JEDNOU JEDEN STRACH 2. Zjistila jsem, že si rádi hrajete a že máte rádi pohádky. To je dobře. Práce se svým vnitřním dítětem je důležitá k znovunalezení a posílení sebe sama coby pravého já. Ale o tom až někdy příště. Píši si do seznamu témat, bedlivě mě sledujte!!! 🙂 Nyní zpět k naší pohádce, k našemu hlavnímu hrdinovi, strachu. Představte si moment, kdy se strach (v BYL JEDNOU JEDEN STRACH) ukotvil ve své potřebnosti a ve své dobré víře začal ochraňovat rodinu. Dokážete si představit, jak by to šlo v tu chvíli jinak? Maminka ho podporovala a chválila stejně jako svá ostatní dítka, přeci jen strach byl v té chvíli na 1. místě. Ale kdyby s ním maminka začala více rozmlouvat, vysvětlovat mu, kdy a kde má či nemá fungovat, možná by šel ve stejné linii jako jeho sestry nadšení či rozhodnost. A taky by se mohlo stát, že by se na pomyslné první místo mohla dostat právě jedna z výše zmiňovaných sester a strach by s nimi šel ruku v ruce jen jako malý bráška. Zkuste to stejné i vy. Představte si, že vy jste ta osoba, jež dala strachu spatřit světlo světa a pokud vás v nějakých situacích ovlivňuje, rozmlouvejte s ním. Vždyť vy sami jste si ho vytvořili, je to vaše pohádka. Tudíž právě vy máte tu sílu mu i říct, děkuji ti, že tě mám a že mě někdy tolik pomáháš, ale pro dnešek si vybírám nadšení a vášeň k akci. Skutečně ho přijměte a poděkujte mu. Nebojujte s ním. Však víte, jak probíhají války v pohádkách, vždy musí být vítěze, který dostane jako odměnu princeznu za...

BYL JEDNOU JEDEN STRACH

BYL JEDNOU JEDEN STRACH. A ten strach žil za devatero horami, devatero řekami … Kde se vzal, tu se vzal, i zrodil se maličký jako hrášek. Zprvu si hrál se svými sourozenci jako byla rozhodnost či nadšení, a všichni si byli rovni. I chválila ho maminka, že by bez něho snáze a častěji přišla do nesnází. A tak strach, v dobré víře, začal ochraňovat celou rodinu, držel je v bezpečí domova u kamen a oni mu začali naslouchat. Strach byl velmi ctižádostivý a cílevědomý, pochopil svoji potřebnost a výjimečnost a s dopomocí svých sester nadšení a rozhodností se vydal do světa. Byl velmi úspěšný ve svém konání. Jeho síly si však brzy všimla moc, touha vládnout a po malých krůčcích se začala se strachem sbližovat. Nakonec ovládli celý svět. Takovou pohádku neříkáme malým dětem. A přesto ji, my dospělý, rádi žijeme, nevystupujeme ze své zóny komfortu, a tím ji předáváme svým dítkům skrze naše činy (či spíše nečiny). A přitom právě je učíme, že v pohádkách vyhrává láska (coby parafráze absolutního přijetí). Copak jsme na to už zapomněli? Proto nenechte se ve svých životech ovládnout strachem, nenechte mu diktovat podmínky Vašeho krátkého bytí tady na Zemi. Poděkujte svému strachu za to, že je, že to myslel dobře, ale neposlouchejte ho. Řiďte se Vaším nadšením a rozhodností v krocích kupředu k naplnění Vašich snů. A pokud si s tím nebudete umět poradit, NEVADÍ!!! Nemusíte ho sami překonávat do nekonečna. Od toho jsem tu já a metoda EFT a my Vám ho pomůžeme zdolat. Zaujal Vás tento článek a rádi byste dostávali mé články pravidelně? Zanechte mi svůj email a navíc jako bonus získáte EFT manuál ZDARMA....

ZVÍŘATA A EFT

ZVÍŘATA A EFT. I ve zvířecím světě, světě našich domácích mazlíčků, existují slova jako je bolest, strach, stres, nepochopení… Prožívají fyzická a psychická trápení stejně jako my. Jenom nerozlišují v tak pestré škále emocí. Často ani netušíme, co si před tím, než se dostali do našich náručí, prožila. Netušíme tedy, co vše může našemu nejlepšímu příteli působit stres. Hned na začátku života zvířátka často čelí odloučení, opuštění, ponížení, krutosti, ztrátě zvířecího kamaráda…..u nových majitelů zmatku nebo nemožným a protichůdným nárokům. A to vše se samozřejmě promítne do jejich chování. Zlobí, ničí věci, pláčou … Důvodem často bývá jednoduše jen to, že stejně jako my nechápeme je, oni nechápou nás. Naše spřízněné duše na sebe často přijímají naše choroby, mohou projevovat naše potlačené emoce či zrcadlit naše symptomy. Metoda EFT pracuje naštěstí i s tímto. A protože je vše propojené, nejprve je potřeba odstranit všechny negativní emoce majitele a následně až jeho mazlíčka. Tím se vytvoří prostor pro přijetí a nové klima. Terapeut pracuje jen s majitelem, zvíře nemusí být účastno vůbec. A výsledek je ohromující. Dojde k vzájemnému přijetí a vyčištění dané potíže. A výsledek rozhodně stojí za to. Jistě nemusím připomínat jak jediný psí pohled dokáže pozitivně, radostně rozvibrovat vše kolem. A jsou to právě oni, naše domácí zvířátka, kteří jsou našimi nejlepšími učiteli. Oni nám ukazují to takříkajíc čisté, čiré bytí. Jsou nezkažení, bez předsudků, bezvýhradně nás milují. I já jsem hrdou majitelkou štěňátka, a když jsem si toto uvědomila, ráda se každý den alespoň na chvilku stávám jeho žákem, pozorovatelem. Je doslova barometr lidských emocí. Občas se do toho začlení i můj přítel a celá situace mluví...